Rural Development Programme

 

Прима Фудс АД на 21.Януари.2021 г. получи финансова подкрепа в размер на 97 700 лева по мярка 21 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ подпомогна предприятието, като покри част от задълженията, които бяха възникнали в периода на кризата COVID-19 и заради спада в нетните приходи от продажби. С участието си по тази процедура компанията е имала основни цели:

Гарантиране конкурентоспособността на компанията

Осигуряване непрекъснатост на дейността на преработвателната компания Прима Фуудс АД.

Резултатите от целите, които компанията беше засегнала са на лице и компанията успя да процължи да оперира без да налага действия за съкращаване на работни процеси и служители.